Zachodniopomorskie Statuetki Sowy

W dniu 8 października 2014 r. dwoje uczniów naszej szkoły, Magdalena Stępień oraz Dawid Stawski otrzymało wyróżnienie od Pana Krzysztofa Rembowskiego Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w nauce. Uczniowie otrzymali Zachodniopomorskie Statuetki Sowy oraz listy gratulacyjne za uzyskanie tytułu laureata Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Gala wręczenia statuetek odbyła się w Sali Senatu Politechniki Koszalińskiej w obecności prof. dr hab. Tadeusza Bohdala Rektora Politechniki Koszalińskiej i dr Jana Kuriaty Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.2_s3_s4_s5_s


Zajęcia z języka polskiego dla uczniów klas III gimnazjum

Dnia 13 października zajęcia z języka polskiego dla gimnazjalistów nie odbędą się. Na następne zajęcia serdecznie zapraszamy wszystkich 20 października o godzinie 16.00 do sali 111.

Wybory Prezydium RSU

Wyniki wyborów w zakładce Nasza szkoła - Samorząd szkolny

Uwaga Nadwaga

W dniu 9 października, dietetyk firmy Natur House poprowadził prelekcję dla uczniów naszej szkoły na temat zasad zdrowego odżywiania.

Każdy mógł wyliczyć swoje BMI,  wspólnie układaliśmy prawidłowy jadlospis.

2n3n4n5n

Dodatkowe informacje