ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

01.09.2014r.

KLASY GIMNAZJUM 

GODZ. 9.00   SALA GIMNASTYCZNA
 

KLASY LICEUM

GODZ. 10.00  SALA GIMNASTYCZNA


29 SIERPNIA 2014r. O GODZ. 14.00 W AULI SZKOŁY ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM Z DYREKCJĄ  SZKOŁY I WYCHOWAWCAMI KLASSpotkanie adaptacyjne uczniów klas I LO w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema


Spotkania adaptacyjne uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas odbędą się, 29 sierpnia 2014 r., w dwóch turach.


O godz. 1200, w auli szkoły odbędzie się spotkanie klas: I a, I b, I h, I p.

O godz. 1230, w auli szkoły odbędzie się spotkanie klas: I i, I j, I m.


Po spotkaniu z dyrekcją, w wyznaczonych salach lekcyjnych, odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

  1. I a - p. Natalia Konieczna -        sala   16 - parter
  2. I b - p. Urszula Borucińska/ zast. Łukasz Biel -        sala   15 - parter
  3. I h - p. Wioletta Nowak -        sala   17 - parter
  4. I p - p. Andrzej Wysocki -        sala   13 - parter
  1. I i - p. Paweł Marcjanik -        sala   11 - parter
  2. I j - p. Piotr Jesionowski -        sala   22 - parter
  3. I m - p. Adrian Budnik -        sala   19 - parter


Harmonogram egzaminów poprawkowych

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie informuje, że w dniach 25 - 28 sierpnia 2014r. zostaną przeprowadzone egzaminy poprawkowe.

harmonogram egzaminów poprawkowych

Uwaga Gimnazjaliści - kandydaci do liceum

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do oddziałów klas pierwszych
do godz. 12.00 dnia 8 lipca 2014r. potwierdzają wolę nauki
składając oryginał Świadectwa Ukończenia Gimnazjum
oraz Zaświadczenia Egzaminu Gimnazjalnego.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do szkoły,
a chcieliby wziąć udział w dodatkowym, uzupełniającym postępowaniu
rekrutacyjnym, proszeni są o wypełnienie  podania przygotowanego
przez szkołę i złożenia go do godz. 12.00 dnia 07 lipca 2014r
w sekretariacie LO.

Dodatkowe informacje