W dniu 21 kwietnia nasi uczniowie: Elizabeth Senger i Alexander Holz zostali finalistami V Bałtyckiego Konkursu Języka Niemieckiego. W klasyfikacji ogólnej zajęli V i IV miejsce po części pisemnej i ustnej.

  • 1

We wcześniejszych edycjach naszymi finalistami byli: Caroline Roth, Anja Majchrzak i Klementyna Minnema. 

Harmonogram zajęć:

Gry i zabawy językowe z języka niemieckiego - sala nr 1

Gry i zabawy językowe z języka angielskiego - sala nr 2

Gry dydaktyczne - sala nr 3 i 4

Regulamin

przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów

>zobacz<

Wszystkie kandydatki do klasy sportowej o profilu piłka ręczna wypełniają podanie o przyjęcie do szkoły jako kandydatki spoza obwodu szkoły (nawet jeżeli są kandydatkami obwodowymi).

Należy zaznaczyć naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru dopisując profil klasy piłka ręczna .Przypominamy o nieprzekraczalnym terminie 13 maja 2016r. 
W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o osobisty kontakt z sekretariatem gimnazjum.