Minister w naszej szkole

W środę 22 X 2014 r. w auli szkoły odbył się wykład z najnowszej historii Polski dla licealistów przeprowadzony przez Pana prof. dr hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta. Nasz dostojny Gość jest znakomitym historykiem i zajmuje się badaniem problematyki Polskiego Państwa Podziemnego oraz Polskich Sił Zbrojnych w latach II wojny światowej. Pan Profesor od 2010 r. wypełnia także niezwykle odpowiedzialne obowiązki Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i jako urzędnik posiada rangę ministra, podlegając bezpośrednio premierowi naszego rządu. Pan Profesor biorąc udział w konferencji naukowej na Politechnice Koszalińskiej, postanowił spotkać się także z młodzieżą naszej szkoły, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Stąd wizyta Ministra i wykład w "Lemie".

Pan Profesor opowiadając nam o najnowszej historii Polski, skupił się na tragicznych wydarzeniach sprzed 75 lat związanych z wybuchem II wojny światowej. Nasi sąsiedzi, Niemcy i Rosjanie w imię obłąkanych ideologii: nazistowskiej i sowieckiej łamali wszelkie zasady moralne, uzurpując sobie prawo decydowania o życiu lub śmierci milionów ludzi. Profesor swój wykład ilustrował obszernymi cytatami utworów wybitnych poetów czasów wojny, zwiększając siłę przekazu i budząc emocje w słuchaczach. Była to m.in. poezja Stefana Żeromskiego, Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, Feliksa Konarskiego, Adama Kowalskiego i Ryszarda Kiersnowskiego. Żarliwe i głęboko patriotyczne utwory poruszyły nasze umysły i serca. Zastosowana formuła spotkania spowodowała, że na sali nikt nie był obojętny wobec tego o czym mówił Nasz Dostojny Gość. Po wykładzie, dyrektor naszej szkoły Pani Bożena Sobkowiak w serdecznych słowach podziękowała Panu Profesorowi Andrzejowi Kunertowi za wykład i wręczyła mu filiżankę ze znakiem graficznym szkoły na pamiątkę niezwykłego spotkania.

P.P.

min11min22min33

Erasmus+

Program Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Akcja 2.2

Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Project Title:

Our Community ( Nasza społeczność)

Partnerzy:

Szkocja: Penicuik High School

Hiszpania: Colegio San Ignacio

Francja: College Charles Suran

Rumunia: Scoala Gimnaziala

Niemcy: Oberschule Papenteich

Polska: Gimnazjum nr 4

Unijny program w dziedzinie edukacji szkolnej 2014-2020

wiecej informacji o programie

Zachodniopomorskie Statuetki Sowy

W dniu 8 października 2014 r. dwoje uczniów naszej szkoły, Magdalena Stępień oraz Dawid Stawski otrzymało wyróżnienie od Pana Krzysztofa Rembowskiego Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w nauce. Uczniowie otrzymali Zachodniopomorskie Statuetki Sowy oraz listy gratulacyjne za uzyskanie tytułu laureata Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Gala wręczenia statuetek odbyła się w Sali Senatu Politechniki Koszalińskiej w obecności prof. dr hab. Tadeusza Bohdala Rektora Politechniki Koszalińskiej i dr Jana Kuriaty Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.2_s3_s4_s5_s


Zajęcia z języka polskiego dla uczniów klas III gimnazjum

Dnia 13 października zajęcia z języka polskiego dla gimnazjalistów nie odbędą się. Na następne zajęcia serdecznie zapraszamy wszystkich 20 października o godzinie 16.00 do sali 111.

Dodatkowe informacje