ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

01.09.2014r.

KLASY GIMNAZJUM 

GODZ. 9.00   SALA GIMNASTYCZNA
 

KLASY LICEUM

GODZ. 10.00  SALA GIMNASTYCZNA


29 SIERPNIA 2014r. O GODZ. 14.00 W AULI SZKOŁY ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM Z DYREKCJĄ  SZKOŁY I WYCHOWAWCAMI KLAS



Harmonogram egzaminów poprawkowych

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie informuje, że w dniach 25 - 28 sierpnia 2014r. zostaną przeprowadzone egzaminy poprawkowe.

harmonogram egzaminów poprawkowych

Uwaga Gimnazjaliści - kandydaci do liceum

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do oddziałów klas pierwszych
do godz. 12.00 dnia 8 lipca 2014r. potwierdzają wolę nauki
składając oryginał Świadectwa Ukończenia Gimnazjum
oraz Zaświadczenia Egzaminu Gimnazjalnego.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do szkoły,
a chcieliby wziąć udział w dodatkowym, uzupełniającym postępowaniu
rekrutacyjnym, proszeni są o wypełnienie  podania przygotowanego
przez szkołę i złożenia go do godz. 12.00 dnia 07 lipca 2014r
w sekretariacie LO.

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor i Grono Pedagogiczne z Zespołu Szkół nr2 im Stanisława Lema w Koszalinie dziękują sponsorom oraz partnerom za życzliwość, profesjonalną współpracę i wsparcie rzeczowe i pomoc w organizacji imprezy "Dzień Wolności na Jedności", który odbył się w dniu 3.06.2014r.

Sponsorzy:

  1. Pani Joannia Skubiszewska
  2. MS Technik z Koszalina
  3. Firma AVON - Teresa Bielak
  4. Studio Urody Metamorfoza - Anna Maciejewskaj
  5. Firma Oriflame- Małgorzata Hondo

Partnerzy:

Koszaliński Sztab Ratownictwa Medycznego

Komenda Straży Pożarnej z Koszalina

Serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w organizację imprezy i  przygotowanie słodkiego poczęstunku na" Dzień Wolności na Jedności"  oraz  uczniom i opiekunom Samorządowi Uczniowskiemu (opiekun Ewa Grabowska) i Szkolnemu  Klubowi Wolontariusza (opiekun Żaneta Kwapisz)

Organizatorzy:

Katarzyna Muś, Ewa Grabowska, Małgorzat  Granosik, Marzena  Wysmyk, Sylwa Dąbrowska, Jolanta Ziobro

"Dzień Wolności na Jedności" -festyn..

Więcej

Dodatkowe informacje