Nasza szkoła włączyła się w akcję organizowaną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie polskich szkół wspólnie zaśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy.
Punktualnie o wyznaczonej godzinie ponad 700 osób w sali gimnastycznej naszej szkoły z dumą i przejęciem zaśpiewało „Jeszcze Polska nie zginęła”. W biciu rekordu dyrekcję, grono pedagogiczne i uczniów ZS nr2 wsparli zaproszeni goście: pan Przemysław Krzyżanowski, zastępca Prezydenta Miasta Koszalina, pan Robert Jacek Stępień, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty oraz sześciolatki z Przedszkola nr 22 z panią dyrektor Hanną Thomas i paniami przedszkolankami a także uczestnicy Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców. 

Listy osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursów

przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Konkurs Języka Polskiego

Konkurs Języka Angielskiego

Konkurs Języka Niemieckiego

Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie

Konkurs Geograficzny

W szkolnym konkursie "Życzenia dla Polski z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości" jurorzy postanowili przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce

- Barbara Wojcieszak kl. II P

II miejsce

- Nikola Czajka kl. II g D

- Dominika Wachura kl. I B

III miejsce

- Łukasz Szuryga kl. 3 J

- Paweł Krupa kl. 3 J

Wyróżnienia: Aleksandra Kuczmarska kl. I H i Oliwia Hryniewicz kl. III i

Wszystkie prace zostały wywieszone w łączniku szkolnym i stanowią wspaniałą dekorację szkoły z okazji Święta Niepodległości.

Organizatorzy konkursu : Dorota Chmielińska, Marzena Ponurko, Piotr Potomski