Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców można uiszczać na konto:

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 2 im. St. Lema

75-401 Koszalin, ul. Jedności 9

PKO BP SA I/O Koszalin 86 1020 2791 0000 7702 0008 7072

z dopiskiem:  imię i nazwisko ucznia oraz klasa.