Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

 GIMNAZJUM

Klasa II
II Ga Natalia Konieczna
II Gb Wioletta Syczewska
II Gc Małgorzata Rudol
II Gd Jolanata Kapuścińska-Ziobro

Klasa III
III Ga Magdalena Kret
III Gb Monika Kołodziejek
III Gc  Maria Glasner
III Gd Sylwia Dąbrowska

 

 LICEUM

 Klasa I

I B Wioletta Kordylas
I H Aleksandra Nowe
I I  Marzena Wiśniewska-Kleban
I M Izabela Ciemińska
I O Joanna Sobkowiak
I P Anna Bartosik

Klasa II

II B Anetta Krężołek-Liszka
II H Ewa Grabowska
II I  Aleksandra Królikiewicz
II J  Danuta Kwiatkowska
II T  Witold Lemke
II P Jolanta Niemiec

Klasa III

III A Grzegorz Zaganiacz
III B Katarzyna Klasicka
III H Anna Kasperowicz
III I Tomasz Ferek
III J Joanna Krauze
III M Piotr Potomski
III P Beata Ulman