W roku szkolnym 2017/2018 egzamin gimnazjalny odbędzie w następujących terminach:

Część humanistyczna -18 kwietnia 2018r.
Część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018r.
Część z języka obcego nowożytnego -20 kwietnia 2018r.

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego 2018

 Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin gimnazjalny 2018

Komunikat Dyrektora CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego 2018

 

 

PREZENTACJA 

-EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018