W roku szkolnym 2018/2019 egzamin gimnazjalny odbędzie w następujących terminach:

Część humanistyczna -10 kwietnia 2019r.
Część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019r.
Część z języka obcego nowożytnego -12 kwietnia 2019r.

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego 2019

Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin gimnazjalny 2019

Komunikat Dyrektora CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego 2019

 

 

PREZENTACJA 

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019