Tytuł projektu: Zrównoważona  edukacja

Projekt skierowany jest do I i II klas LO

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w latach 2017-2019.

Kraje partnerskie: Niemcy (koordynator), Francja, Polska, Włochy, Rumunia, Portugalia.

Regulamin projektu ERASMUS+

Formularz - zgody rodziców/prawnych opiekunów

Cele projektu: 

  • podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży w procesach zachodzących w świecie;
  • wspólne wypracowanie rozwiązań i postulatów dotyczących istotnych zagadnień lokalnych, wzrostu świadomości na temat polityki młodzieżowej oraz jej wpływu na jakość życia;
  • zrozumienie naszej roli w europejskiej i globalnej społeczności;
  • rozwijanie umiejętności licealistów w dziedzinie komputera i komunikacji w językach obcych.

 ***

Spotkaniem w Schwulper (Niemcy) 22-25 października rozpoczęto realizację projektu „Zrównoważona edukacja”.

W mobilności uczestniczyli: dyrektor szkoły Pani Bożena Sobkowiak i koordynator projektu: Wioletta Syczewska oraz inni dyrektorzy i koordynatorzy projektu z 5 europejskich krajów partnerskich: Niemcy, Polska, Francja, Portugalia, Rumunia.

Przydział zadań i terminy realizacji w poszczególnych krajach:

Francja 08-14/04/2018

Temat: Zmiany klimatyczne i zasoby naturalne.

Zadanie 1

Pokaz slajdów: „Skutki  zmian klimatycznych”.

Zadanie 2

Artykuł prasowy w języku polskim i angielskim:

„Wizyta w zakładzie pracy, w którym anomalia klimatyczne sprowokowały zmiany w kierowaniu firmą ”.

Zadanie 3

Film (napisy w języku angielskim):

„Wywiad z osobą zaangażowaną  w działalność na rzecz środowiska lokalnego”.

Zadanie 4 (do wykonania w trakcie mobilności)

„Wpływ zmian klimatycznych  na tworzenie się lodowców w Pirenejach”.

Polska 27/05-02/06/2018

Temat: Sport i środowisko naturalne.

Zadanie 1

Prezentacja multimedialna wraz z komentarzem uczniów: „Zdrowy styl życia”.

Zadanie 2

Film (napisy w języku angielskim):

„Wywiad z miejscowym sportowcem/ drużyną sportową”.

Zadanie 3

Artykuł prasowy w języku polskim i angielskim:

„Sporty uprawiane na obszarach chronionych: wyzwanie i niebezpieczeństwo”.

Zadanie 4 (do wykonania w trakcie mobilności)

Miniaturowy model (makieta) terenu przyjaznego ekologicznie oraz sportowo.

Włochy 24-29/09.2018

Temat: Życie i różnorodność gatunków.

Zadanie 1

Prezentacja multimedialna wraz z komentarzem uczniów:

„Roślina charakterystyczna dla Polski i regionu (zdjęcia i informacje)”.

Zadanie 2

Film (napisy w języku angielskim):

„Wywiad z miejscowym rolnikiem”.

Rumunia 14-20/10.2018

Temat: Demokracja w teorii i praktyce.

Zadanie 1

Pokaz slajdów: „Historia demokracji w kraju”.

Zadanie 2

Film (napisy w języku angielskim):

„Wywiad z lokalnym politykiem”.

Zadanie 3 ( do wykonania w trakcie mobilności)

„Zredagowanie listu do parlamentu Europejskiego, z propozycją zmian w obecnym prawie”.

Zadanie 4 ( do wykonania w trakcie mobilności)

Przygotowanie kampanii i wyborów do partii politycznej.

Portugalia 25-30/03/2019

Temat: Równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Zadanie 1

Wystawa w gablocie:

„Chronologiczna linia czasu- ewolucja praw kobiet w XX-XXI wieku”.

Zadanie 2

Film (napisy w języku angielskim):

„Kobieta liderem w miejscowej polityce”.

Zadanie 3

Artykuł prasowy w języku polskim i angielskim:

„Prawa mężczyzn do opieki nad dzieckiem”.

Zadanie 4 ( do wykonania w trakcie mobilności)

„Tropy w  poszukiwaniu prawdy”.

Niemcy 27/05-01/06/2019

Temat: Jeden świat.

Zadanie 1

Artykuł prasowy w języku polskim i angielskim:

„Nieprawidłowości w handlu detalicznym oraz wykorzystywanie dzieci w procesie produkcji”.

Zadanie 2

Film (napisy w języku angielskim):

„Wywiad z osobą z organizacji pozarządowej niosącej pomoc innym”.

Zadanie 3

Artykuł prasowy w języku polskim i angielskim:

„Współpraca z organizacją charytatywną”.

Zadanie 4 ( do wykonania w trakcie mobilności)

„Zorganizowanie akcji pomocy dzieciom w Ugandzie”.

***

Kraje uczestniczące w projekcie i daty mobilności (wyjazdów w ramach projektu) uczniów i nauczycieli:

Marzec 2018 (Francja) - Zmiany w klimacie. Odnawialne źródła energii. (2 uczniów i 2 nauczycieli)

Maj 2018 (Polska) - Sport i natura. (2 uczniów i 2 nauczycieli)

Wrzesień 2018 (Włochy) - Różnorodność. (2 uczniów i 2 nauczycieli)

Listopad 2018 (Rumunia) - Demokracja. (2 uczniów i 2 nauczycieli)

Marzec 2019 (Portugalia) - Wszyscy jesteśmy równi. (2 uczniów i 2 nauczycieli)

Maj 2019 Niemcy (Koordynator projektu) - Międzynarodowe spotkanie projektowe. Spotkanie kończące projekt. (4 uczniów i 2 nauczycieli)

 

Uczniowie uczestniczący w projekcie mają pokryte wszystkie koszty związane z mobilnością (wyjazdem): (ubezpieczenie, podróż, zakwaterowanie, wycieczki w ramach wyjazdu).

Uczniowie wyjeżdżający zakwaterowani są u rodzin goszczących.

Uczniowie, którzy zadeklarują swój wyjazd zobowiązani są do przyjęcia kolegi lub koleżanki w Polsce.