Komunikat 40/18 

dot. zmiany wypełniania deklaracji

Uczniowie klas III LO, wypełniać będą deklaracje maturalne w formie  elektronicznej w sali informatycznej 104. Po wypełnieniu i wydrukowaniu deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do obecności w wymienionych terminach.

Nauczyciele uczący (na danej godzinie lekcyjnej) są zobowiązani do nadzorowania wypełniania deklaracji.

W przypadku możliwej nieobecności w zaplanowanym dla klasy terminie, uczeń ma się zgłosić do p. Arkadiusza Gryka, wicedyrektora szkoły. Istnieje możliwość wypełniania deklaracji z inną klasą.

Harmonogram wypełniania deklaracji maturalnych:

21 września 2018 r. (piątek)

855– III h,

950 – III p,

1050– III b,

1145 – III j,

24 września 2018 r. (poniedziałek)

855– III i,

950– III t.


Więcej informacji:

Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.cke.edu.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań http://www.oke.poznan.pl/

  ***

Matura - dokumenty:

Terminy dla uczniów

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat Dyr. CKE o dostosowaniu warunków i formy egzaminu maturalnego w roku 2018/2019

Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2019 r.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat Dyr. CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 r.

Komunikat Dyr. CKE - zmiana zasad przeprowadzania wglądów od 05.07.2016

Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne