Pomoc uczniom w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz trudności w przystosowaniu się:

- indywidualne porady

 

- regularne spotkania z uczniami potrzebującymi wsparcia

 

- terapia indywidualna

 

- współpraca z rodzicami

 

 Przeprowadzanie badań psychologicznych oraz obserwacji.

Opracowywanie diagnoz, opinii i zaświadczeń na potrzeby szkoły, rodziców oraz innych instytucji.

Przeprowadzanie zajęć w klasach:

- zajęcia integracyjne

 

- zajęcia nastawione na ćwiczenie umiejętności społecznych

 

Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu:

- badanie preferencji oraz zainteresowań

 

- prowadzenie indywidualnych porad dotyczących wyboru kierunku        kształcenia.

 

Uczestniczenie w zespołach wychowawczych oraz w zespołach ds.pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Współpraca z Dyrekcją Szkoły oraz Radą Pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

Współdziałanie z instytucjami i organizacjami.

 

 

Godziny pracy naszego psychologa:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  8.00 - 11.00    11.15 - 15.15 8.00 - 11.00

Informacja

 

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie nr XXXIX/590/2014 przyjęty został program osłonowy ?Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora żłobka, przedszkola, szkoły?. W związku z tym jest możliwość, gdy uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku udzielić uczniom zamieszkałym w Koszalinie pomocy w formie przyznania posiłku. Przyznanie pomocy nie wymaga ustalenia kryterium dochodowego.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do dyrektora szkoły.