Rok szkolny 2017/2018

"Pomagam... TAK!"

W dniach 8-9 grudnia 2017 roku miała miejsce świąteczna  zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących.  Do akcji włączyli się wolontariusze z Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie pod przewodnictwem Pani Moniki Bryły.

Dzięki ich zaangażowaniu udało się uzbierać potrzebne jedzenie, które pozwoli najuboższym ludziom spędzić radośnie i spokojnie nadchodzące święta Bożego Narodzenia. 

"Pusta Choinka"

Święta Bożego Narodzenia to czas, który spędzamy z rodziną, dzielimy się radości i obdarowujemy drobnymi upominkami na znak, że jesteśmy dla siebie ważni. Jednak nie każdy ma szanse dostać jakiś prezent. Akcja Pusta Choinka została stworzona z myślą o tych najuboższych dzieciach, których marzeniem jest dostać zwykłą ciepłą kurtę lub buty. W tym roku do akcji postanowiło się włączyć 20 wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 2 wraz koordynatorem Panią Moniką Bryła, którzy 9 grudnia stanęli gotowi do działania w koszalińskim Centrum Handlowym- Atrium. 

Część uczniów, zajęła się rozdawaniem ulotek, inni malowali twarze dzieci lub pomagali w przeprowadzaniu konkursów, a kilka wolontariuszek rejestrowało składane przez ludzi podarunki. Akcji towarzyszyły występy utalentowanych dzieci i młodzieży, również naszych uczniów, uroczystość uświetnił występ naszej utalentowanej koleżanki Aleksandry Januszewskiej, który przyciągnął liczną widownie. Wielkie zaangażowanie i kilku godzinna praca  zaowocowała spełnionymi marzeniami ponad 180 dzieci.

"Gala Wolontariatu"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 5 grudnia 2017 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się Gala Wolontariatu zorganizowana przez Koszalińskie Centrum Wolontariatu oraz Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbe.  Wzięły w niej udział cztery reprezentantki szkolnego Klubu Wolontariuszy w Zespole Szkół nr 2 wraz z koordynatorem Panią Moniką Bryłą.

Wolontariuszki otrzymały gratulacje oraz podziękowania, na ręce Pani Moniki Bryła zostało złożone pisemne podziękowanie za ciężką pracą, jaką uczniowie oraz koordynatorzy wkładają w działania na rzecz potrzebujących.

Całą uroczystość przyświecał piękny koncert gitarowy w wykonaniu młodej solistki.

"Być dobrym, jak chleb"

Działalność Szkolnego Koła Caritas w naszej szkole została pięknie doceniona, otrzymaliśmy podziękowanie od ks. Tomasza Rody, Dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

W październiku i listopadzie 2017 roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas brali udział w Dniu Formacyjnym w Koszalinie pod hasłem "Być dobrym jak chleb". Bardzo się cieszymy, że wolontariat w naszej szkole działa tak prężnie, a uczniowie pokazują, że ważne są dla nas potrzeby drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że taka aktywność pozostanie bliska sercu naszych uczniów. Dziękujemy opiekunom, którzy tak aktywnie włączają się w działanie szkolnego wolontariatu!

SIŁA JEST W NAS

Na zaproszenie dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej, dnia 18 listopada  wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w ZS nr 2 w Koszalinie wraz z opiekunką panią Moniką Bryła szkolili młodych wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas.

Warsztat dla 164 uczniów szkół podstawowych z diecezji, jaki poprowadzili uczniowie oraz pracę w grupach miała na celu przybliżenie idei i charakteru bycia wolontariuszem. To była pracowita sobota pełna nowych doświadczeń i nabywania ciekawych umiejętności. Hasłem przewodnim szkolenia było - SIŁA JEST W NAS.

„Kim jest wolontariusz?”

W dniu 15.11.17r. odbyło się szkolenie wolontariuszy dla Wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu, pod hasłem „Kim jest wolontariusz?”, przeprowadzone przez Panią Monikę Bryła w budynku Caritas. Wzięło w nim udział ponad 30 wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie. Uczniowie mieli okazję bliżej się zintegrować oraz zrozumieć, jaką rolę pełnią będąc wolontariuszami.
Szkolenie miało na celu poznanie przepisów prawa dotyczących bycia wolontariuszem, wspólnego stworzenia regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza, oraz zaplanowanie pracy klubu na najbliższe miesiące.

"Kwesta na rzecz Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbe"

1 listopada w dzień Wszystkich Świętych na koszalińskim cmentarzu miała miejsce kwesta na rzecz Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbe. 40 wolontariuszy z naszej szkoły, pod przewodnictwem Pani Moniki Bryła, dzielnie uczestniczyło w akcji już od godziny 8:00 do godz. 17.30. Dzięki ich zaangażowaniu i pracy udało się uzbierać sporą sumę pieniędzy, która pomoże w utrzymaniu i zapewnieniu odpowiednich warunków pacjentom Hospicjum.

„Dzień Wolontariusza

30.10.2017 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie odbył się Dzień Wolontariusza. Obchody Dnia Wolontariusza składały się z dwóch części. W godzinach 9:30 – 10:30 w auli miała miejsce prelekcja. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością oraz przemówieniem Pan Piotr Benedykt Zientarski Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości został również wręczony tytuł „Przyjaciela Szkoły”, który będzie odtąd dumnie nosił Ksiądz Tomasz Roda – Dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Czterem uczniom V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie zostały przyznane wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz innych.

W czasie pierwszej części prelekcję na temat „Czy wolontariat jest potrzebny?”, wygłosiła przez Pani Dorota Nalepka – koordynatora projektu Szlachetna Paczka oraz Pani Teresa Krysztofiak – Koordynator Wolontariatu Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego.

Druga część tego święta rozpoczęła się na sali gimnastycznej i trwała od 10:30-13:30. W tym czasie można było osobiście spotkać się z zaproszonymi organizacjami, takimi jak Dom Miłosierdzia Bożego, Polski Czerwony Krzyż, Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego, Caritas, Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Greenpeace, Fundacja Marzenie Zwierzaków.

Kolejną przyjemną atrakcją była możliwość zakupienia ciasta w kawiarence, z której uzbierane  pieniądze zostaną przekazane na rzecz Szlachetnej Paczki.

Dzień Wolontariusza okazał się nie tylko świetną okazją dla organizacji do zaprezentowania się aktywnej młodzieży, ale też możliwością rozbudowania współpracy między wolontariuszami z Koła Wolontariatu w Zespole Szkół nr 2 oraz zaangażowania Szkolnej Kompani, bez której nie udałoby się tak płynnie przeprowadzić całej akcji.

Podziękowania dla Pani Moniki Bryły za udział w zbiórce żywności "Podziel się Dobrym Posiłkiem"

 

„XVII Dzień Papieski”

W dniu 09.10.2017 r. wolontariuszki z V Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie, pod przewodnictwem Pani Moniki Bryły, przeprowadziły coroczną sprzedaż kremówek z okazji XVII Dnia Papieskiego, przed Katedrą w Koszalinie.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczennic udało się sprzedać ok. 1200 kawałków ciast .

Uczniowie przygotowali również spektakl słowno-muzyczny o Janie Pawle II, który można było obejrzeć o godz. 19.00 w kościele.

 

 „Podziel się dobrym posiłkiem!”

W dniu 29-30.09.17 r. na terenie Koszalina została przeprowadzona zbiórka żywności dla potrzebujących dzieci pod hasłem „Podziel się dobrym posiłkiem!”. Zbiórka była zorganizowana w Polo Markecie i Biedronce.

Do akcji włączyli się uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie oraz Gimnazjum nr 4 pod przewodnictwem Pani Moniki Bryły. Łącznie w zbiórce uczestniczyło 27 wolontariuszy z ZS nr 2 w Koszalinie, którzy pełnili swoje dyżury w piątek od godziny 15:00 do 18:00 oraz w sobotę od godziny 10:00 do 18:00.

Dzięki ich zaangażowaniu oraz ofiarności mieszkańców Koszalina, dzieci będą miały zorganizowane posiłki.

Rok szkolny 2016/2017

 

8 i 9 kwietnia odbyła się akcja "pola Nadziei", kwesta na rzecz chorych z koszalińskiego hospicjum. Jak co roku, Nasi Wolontariusze wraz z p. Żanetą Kwapisz oraz p. Luizą Bajon aktywnie włączyli się w zbiórkę. Dziękujemy za każdy dar serca dobro zawsze powraca .  

 

W dniach 24 - 26 marca 2017 r. Nasi wolontariusze kwestowali w sklepie TESCO w Koszalinie na rzecz PCK. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom, którymi opiekuje się Koszaliński Oddział PCK.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 7 grudnia 2016 r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie odbyła się GALA WOLONTARIATU zorganizowana przez Koszalińskie Centrum Wolontariatu.

Urocze reprezentantki z Naszego Szkolnego Klubu Wolontariusza wraz z opiekunem p. Żanetą Kwapisz otrzymały podziękowania dla Szkoły za zaangażowanie i poświęcenie.

To dla Nas ogromne wyróżnienie. 

Rok szkolny 2015/2016

Jak co roku, w grudniu, Nasi wolontariusze zbierali żywność w koszalińskich sklepach w ramach "Świątecznej Zbiórki Żywności".

Zebrane produkty trafiły do magazynu Banku Żywności w Nowych Bielicach, skąd zostały przekazane dla najbardziej potrzebujących osób z naszego regionu. Uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza otrzymali dyplomy

***

12 grudnia 30 Wolontariuszy z naszej szkoły wzięło udział w przedświątecznej zbiórce żywności w sieciach sklepów w Koszalinie. Od wczesnych godzin porannych do wieczora zbierali żywność, która zostanie podarowana najuboższym mieszkańcom miasta.

 

"Marsz życzliwości"

21 listopada 2015 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza uczestniczyli wraz z innymi wolontariuszami z Centrum Wolontariatu Koszalin w "Marszu Życzliwości" z okazji Międzynarodowego Dnia Życzliwości.

Przecież, jak powiedział Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry: "Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło, szerzyć dobro"?.

 

"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

"Tyle marzeń jest na świecie... Czy się spełnią?

Trzeba wierzyć...Bo od Ciebie tak naprawdę, bo od Ciebie to zależy..." (E. Dados)

Po raz kolejny w ubiegłą niedzielę uczniowie szkół powiatu koszalińskiego pod przyłączyli się do akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Uczniowie Gimnazjum nr 4 oraz V LO w Koszalinie wraz z opiekunami oraz wolontariuszami przyłączyli się do zbiórki żywności w koszalińskich sklepach. Żywność była zbierana dla osób potrzebujących, dla rodzin wielodzietnych i niepełnych z powiatu koszalińskiego. Wszystkim osobom, które wsparły akcję - dziękujemy!

 

Już po raz kolejny Nasze Szkolne Koło Wolontariusza uzyskało wyróżnienie podczas corocznej uroczystej Gali Wolontariatu.

Jesteśmy z tego powodu niesamowicie dumni

Pamiętać trzeba, że nie byłoby sukcesu, gdyby nie ogromne zaangażowanie i przepełnione empatią serca Naszych Wolontariuszy - uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie im. Stanisława Lema.

Serdecznie Wam dziękujemy i gratulujemy :) oby tak dalej ... a świat na pewno będzie piękniejszy :)

 

Działania w roku szkolnym 2014/2015

Zbiórka karmy na rzecz koszalińskiego schroniska

Jak co roku cała Nasza szkolna społeczność aktywnie zaangażowała się w zbiórkę karmy na rzecz koszalińskiego schroniska. Odzew ze strony uczniów był ogromny!!! Udało się zebrać prawie 30 kg mokrej i suchej karmy. Najwięcej zebrała klasa 3 b  - prawie 17 kg!!!  Kolejną klasą, która z wielkim sercem włączyła się w zbiórkę była klasa 2 G A, która zebrała prawie 14 kg. Do akcji przyłączyły się również klasy: 1 G B, 1 G D, 3 G a, 3 G D, 1 H, 2 B, 2 H i 3 H. Serdecznie wszystkim dziękujemy za okazaną pomoc:)  Na pewno dzięki Wam Nasze koszalińskie pupile będą bardziej radosne, a przynajmniej najedzone;)

 

 

Tuż przed świętami Wielkanocnymi w Naszej szkole odbyło się szkolenie w ramach realizacji projektu "Wyjdź z domu i zostań wolontariuszem".

W warsztatach uczestniczyło 19 osób, a poprowadziła je p. Sylwia Langner-Głuszek. Reprezentanci Naszej szkoły w przyjaznej atmosferze dzielnie, zespołowo, w pocie czoła wykonywali wszystkie kreatywne działania. Owocem ich ciężkiej, ale za to bardzo pouczającej pracy było stworzenie oryginalnego hasła: "Wolontariat fajna sprawa - jest ryzyko - jest zabawa ;)". Gratulujemy!!! Jesteśmy z Was dumni :)

Szczegóły znajdziecie tutaj:  ZOBACZ

 ***

Dnia 7 kwietnia 2013 roku odbyła się Ogólnopolska Akcja "Pola nadziei", podczas której kwestujemy na rzecz Hospicjów. Charakterystycznym elementem jest żółty żonkil, który otrzymuje każdy, kto udzielił nawet najdrobniejszej ofiary na ten cel. 
Nie mogło i nas tam zabraknąć - Szkolne Koło Caritas :)

 

***

Akcja PUSTA CHOINKA

W koszalińskiej galerii "Atrium" w sobotę 15 grudnia 2012 roku odbyła się druga edycja akcji "Pusta choinka", organizowanej przez Caritas Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz Radio Koszalin. Dzięki niej 210 dzieci (wytypowanych przez pedagogów szkolnych z koszalińskich podstawówek) otrzyma w dzień Wigilii świąteczne paczki. Do Akcji włączyło się wielu koszalińskich samorządowców, biskup Edward Dajczak oraz wolontariusze (ponad 250 osób), w tym m.in. Szkolne Koło Caritas, działające w naszej szkole, wraz z opiekunem Panią Renatą Czerniawską. 
Nasze zadanie polegało na tym, aby zachęcić, jak najwięcej osób, do wzięcia udziału w Akcji. 
Już pierwszego dnia zostało zrobionych 120 paczek, reszta została podzielona: 
60 trafiło do parafii św. Kaziemierza w Koszalinie, 15 do Oddziału Caritas, a pozostałe 15 zostanie zrobionych w naszej szkole: przez uczniów, nauczycieli oraz Panią Dyrektor.
Wolontariusze, którzy wzięli udział w Akcji:
1. Izabela Pawłowska - kl. I h
2. Adrianna Sobczuk  - kl. I h
3. Karolina Mydlak  - kl. I h
4. Jakub Statkiewicz - kl. I h
5. Klaudia Druciarek  - kl. I h
6. Karolina Ziołek  - kl. I h
7. Karolina Zalewska - kl. I h
8. Magdalena Stępień  - kl. I h
9. Dawid Stawski  - kl. I h
10. Patryk Borowski  - kl. I h
11. Szymon Majchrzak  - kl. I p
12. Katarzyna Bakalarz  - kl. I p
13. Daria Gilewska - kl. I p
14. Marcela Lewandowska  - kl. I d
15. Pamela Cebo - kl. II i
16. Kinga Nastula  - kl. II i
17. Katarzyna Solipiwko  - kl. II i
18. Angelika Pasiecka  - kl. II i
19. Marta Kurz  - kl. II i
20. Sara Opalińska  - kl. II i
21. Dominik Sobieraj  - kl. II i
22. Filip Kułakowski  - kl. II i
23. Patrycja Kołodziejczak  - kl. II i
24. Mateusz Bajek  - kl. I d
Bardzo Wam dziękujemy za poświęcony czas i ręce gotowe do pracy :)

 9 grudnia 2012 wzięliśmy udział w Akcji "Wigilijne Dzieło Pomocy" przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (katedra) w Koszalinie. Zaczęliśmy Mszą Świętą o 8.30, po czym sprzedawaliśmy świece Caritas, z których dochód przeznaczony zostanie na posiłki dla ubogich dzieci. Pogoda była mroźna, ale nasze serca gorące, gotowe do niesienia pomocy :) Osoby biorące udział w Akcji: 1. Pamela Cebo - kl. II i 2. Anna Śliwińska - kl. II im 3. Klaudia Druciarek - kl. I h 4. Statkiewicz Jakub - kl. I h 5. Karolina Zalewska 6. Karolina Ziołek 7. Karolina Mydlak 8. Izabela Pawłowska 9. Patryk Borowski 10. Dawid Stawski 11. Adrianna Sobczuk 12. Magdalena Stępień

 

"Więcej soli - bądź świadkiem"

W dniach 9-10 listopada 2012 roku odbyły się w Kołobrzegu warsztaty dla członków Szkolnych Kół Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Tematem tegorocznego spotkania było: "Więcej soli - bądź świadkiem". 
Na warsztaty przyjechało ponad 50 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Z naszej szkoły udział wzięły dwie uczennice z klasy II i - Pamela Cebo oraz Kinga Nastula wraz z opiekunem SKC  - Renatą Czerniawską.
Poza pogodnym wieczorem, wspólną integracją oraz zabawą, na uczniów czekały niespodzianki. Na warsztaty przyjechali goście - Pani Katarzyna Kużel z Radia Koszalin oraz ks. Krzysztof Witwicki  z "Dobrych Mediów", którzy poprowadzili warsztaty medialne. 

 

 

11 grudnia 2011 w  Galerii Atrium obyła się Akcja "Pusta choinka", organizowana przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, objęta patronatem Prezydenta Miasta Koszalina.

Z koszalińskich Szkół Podstawowych zostało wybranych ok. 200 dzieci, dla których najprawdopodobniej choinka pozostanie w tym roku pusta. Każdy kto chciał mógł kupić prezent dla konkretnego dziecka, którego imię było zapisane na choinkowych ozdobach.

Tak przygotowane paczki w dniu Wigilii zostaną zaniesione do domów tych dzieci.

 

Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy V Liceum Ogólnokształcącym (opiekun Renata Czerniawska) wzięła w tym przedsięwzięciu udział, zachęcając ludzi dobrej woli do niesienia pomocy dzieciom. Koło Caritas jest szczególnie ukierunkowane na niesienie miłości tam, gdzie jej nie ma, dlatego dzięki takim akcjom uczymy się wrażliwości na drugiego człowieka, co jest głównym celem wolontariatu.

Osoby, które wzięły udział:

 1. Pamela Cebo   kl.  I i
 2. Kinga Nastula  kl. I i
 3. Marta Kurz  kl. I i
 4. Sara Opalińska  kl. I i
 5. Angelika Pasiecka kl. I i
 6. Dominik Sobieraj  kl. I i
 7. Anna Śliwińska  kl. I im
 8. Pamela Szawuła  kl. I im
 9. Damian Liwara kl. II i
 10. Eryk Dmoch  kl. II bm
 11. Natalia Antonik   kl. II bm

 


 

Szkolne Koło Caritas - warsztaty

W dniach od 4 do 5 listopada 2011 roku uczestniczyłyśmy wraz z p. Renatą Czerniawską w  warsztatach dla Szkolnych Kół Caritas, które odbywały się w Podczelu. Pierwszego dnia, opiekun wszystkich SKC ? ks. Norbert, wprowadził nas w temat warsztatów, ukazał jak ważna i niezbędna jest pomoc potrzebującym. Pokazał kilka filmów, obrazując ogrom ludzkich potrzeb. Wieczorem były zabawy integracyjne, w których aktywnie uczestniczyłyśmy, świetnie się bawiąc. Kolejnego dnia otrzymaliśmy odpowiedź, gdzie możemy się zaangażować, w jakie formy pomocy wejść, by nieść innym miłość (Caritas). Wróciliśmy usatysfakcjonowane, z pełnym zapałem i nowymi pomysłami.

 

 


 

Szkolne Koło Caritas - pomoc głodującym zwierzętom

W połowie grudnia w naszej szkole odbyła się zbiórka żywności dla zwierząt z koszalińskiego schroniska. Grupa młodzieży, pod opieką pani Renaty Czerniawskiej, zwróciła uwagę na problem głodujących zwierząt. Odzew ze strony uczniów był duży, z czego jesteśmy dumni. Udało się nam zebrać około 20 puszek i 40 kg suchej karmy. Po przerwie świątecznej dary zostały przekazane w ręce Dyrekcji schroniska.

Mamy nadzieję, że także w przyszłym roku uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 na Jedności nie zawiodą zwierząt i wezmą czynny udział w akcji!