HARMONOGRAM ZAJĘĆ LISTOPAD

HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUDZIEŃ

H ARMONOGRAM ZAJĘĆ STYCZEŃ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Luty

HARMONOGRAM MARZEC

HARMONOFGRAM KWIECIEŃ

HARMONOGRAM   MAJ

HARMONOGRAM   CZERWIEC

HARMONOGRAM   CZERWIEC

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Wsparcie na starcie!”

dla Oddziałów Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema, Jedności 9, 75-401 w Koszalinie  

Od października w Oddziałach Gimnazjalnych Zespole Szkół nr 2  im. Stanisława Lema w Koszalinie realizowany jest projekt „ Wsparcie na starcie”. Projekt skierowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców

W ramach projektu uczniowie Gimnazjum nr 4z klas ( II- III) otrzymają  wsparcie w postaci dodatkowych zajęć:

 • zajęć z języka polskiego - "Kultura żywego słowa" - posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie, zajęcia z elementami retoryki i autoprezentacji dla uczniów z trudnościami w nauce
 • zajęć z języka angielskiego - „Język angielski otwiera drzwi do porozumiewania się ze światem” dla uczniów z trudnościami w nauce
 • zajęć psychoedukacyjnych- Fitness dla mózgu”  dla uczniów z trudnościami w nauce rozwijających umiejętność uczenia się
 • zajęć informatycznych z wykorzystaniem drukarki 3D
 • zajęć z fizyki metodą eksperymentu
 • zajęć z biologii metodą eksperymentu
 • zajęć z matematyki metodą eksperymentu

Dodatkowo uczniowie wezmą udział w zajęciach zakresu indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego .W ramach projektu  zostaną  wyposażone pracownie przedmiotowe : języka polskiego , języka angielskiego, informatyczna ,  matematyczna, fizyczna, biologiczna oraz gabinet doradcy zawodowego

W ramach projektu  rodzice uczniów z Gimnazjum nr 4  z klas ( II- III) otrzymają  wsparcie w postaci:

 • spotkań grupowych dla rodziców ze specjalistą w ramach „Uniwersytetu dla Rodziców”,    których celem jest  poszerzanie  wiedzy  na temat wspierania nastolatków w ich rozwoju  intelektualnym i emocjonalnym oraz  zdobycie praktycznych umiejętności komunikacji z dorastającym dzieckiem

W ramach projektu  nauczyciele z Gimnazjum nr 4  otrzymają  wsparcie w postaci:

 

 • szkolenia w zakresie dostosowania metod, technik i treści edukacyjnych do potrzeb zróżnicowanego zespołu oraz pomoc nauczycielowi w zdiagnozowaniu potrzeb
 • szkolenia ,na którym poznają  najnowsze osiągnięcia neurodydaktyki  oraz dowiedzą  się, w jaki sposób  można je wykorzystać w codziennej pracy z uczniami, z uwzględnieniem ewolucyjnej perspektywy
 • szkolenia z zakresu dostosowania metod pracy z uczniem do zdiagnozowania stylów uczenia się uczniów oraz szkolenia wdrożeniowego z zakresu diagnozowania uczniów przy wykorzystaniu testów on - line  w zakresie indywidualnych stylów uczenia się

Cel projektu

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE