Choć rok szkolny dopiero się rozpoczął w minioną sobotę uczniowie naszej szkoły jak i zarówno grupy koszalińskiego PCK  brali udział w pokazie I pomocy. 
Na jednym z koszalińskich osiedli edukowali mieszkańców jak prawidłowo przeprowadzić Resuscytację Krążeniowo-Oddechową u dziecka i dorosłych. Pokazali obsługę urządzenia AED oraz przedstawili prawidłowe postępowanie przy wypadku komunikacyjnym. 
Opiekun D. Czudowska 

Podczas Dni Koszalina 30 wolontariuszy z naszej szkoły wzięło udział w akcji na rzecz pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku kostnego dla ucznia Elektronika Filipa Gonciarka oraz innych……

Wolontariusze naszej szkoły najpierw uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez przedstawciela DKMS dnia 23 maja a następnie spisywali chętnych dawców szpiku. Rozdawaliśmy również ulotki zachęcając mieszkańców naszego miasta do udziału w akcji. Wielu z naszych uczniów nie będąc osobami pełnoletnimi nie może zostać dawcom szpiku ale może pomóc właśnie będąc wolontariuszem.

 opiekun Monika Bryła

8 czerwca odbyły się zajęcia terenowe z biologii z klasą II na terenie Oczyszczalni Ścieków w Jamnie.

5 czerwca odbyły się zajęcia terenowe z biologii i chemii klasy II b w Ogrodach i Labiryntach w Dobrzycy

Bardzo gratulujemy naszym koszykarzom, którzy 23 kwietnia zdobyli drugie miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie chłopców!

Opiekunem drużyny jest pan Marek Cieśliński.

fot. P. Dominika Czudowska i p. Andrzej Wysocki