Koła zainteresowań w roku szkolnym 2017/2018  

L.p.

Koło zainteresowań

Prowadzący

Liczba godzin

termin

sala

1

artystyczno- plastyczne LO+G

M. Kołodziejek

1

środa 13.35-15.15 co 2 tyg

101

2

Kompania szkolna LO+G

A. Stachowiak

1

środa 14.30

13

3

geograficzne

A. Królikiewicz

1

wtorek 14.30

3

4

SKS tenis stołowy G+LO

P. Marcjanik

1

wtorek 14.30

s.gim.

5

wokalne LO+G

M. Strzelecka

1

poniedziałek 14.30

3

6

biologiczne

M. Strzelecka

1

środa 15.15

4

7

SKS gry zespołowe

C. Majchrowski

1

poniedziałek 14.30

s.gim.