Uczniowie naszej szkoły, Wojtek Sobieraj, Dominik Piotrowicz, Dawid Klóskowski, Oliwia Zając, Karolina Kuryło, Kamila Kuroczycka oraz Wiktoria Bajarzyńska wzięli udział w szkoleniu pocztów sztandarowych na terenie 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego zapoznając się z ceremoniałem wojskowym.

W jedności zaśpiewamy hymn na Jedności 9.

9 listopada o godzinie 11.11 nasza szkoła przyłączy się do ogólnopolskiej akcji śpiewania "Mazurka Dąbrowskiego". W ramach akcji "Dzień dla Niepodległej" połączymy się ze wszystkimi śpiewającymi Polakami, by zamanifestować naszą polskość.

"Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie tylko zzksiążek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dębów i buków"

25 października odbył się już po raz trzeci w naszej szkole Dzień Wolontariusza. Obchody składały się z dwóch części: części oficjalnej, której kluczowym elementem były prelekcje wygłoszone przez zaproszonych gości, a także z części wystawowej, kiedy to zaproszone organizacje wolontariackie prezentowały młodzieży swoją działalność.

W tym roku uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wysłuchania dwóch prelekcji. Jako pierwsza zabrała głos Pani Zofia Hafke z Koszalińskiego Centrum Wolontariatu, która wygłosiła wykład pt. „Barwy wolontariatu” o różnych formach i możliwościach włączania się w pracę na rzecz drugiego człowieka. Drugim prelegentem był Pan Krzysztof Beznar Koordynator Greenpeace Koszalin, który przybliżył uczniom organizację Greenpeace oraz w ciekawy sposób opowiadał o jej działalności, ukazując obszary, w które czynnie zaangażowani są aktywiści Greenpeace, często narażający swoje życie i bezpieczeństwo dla dobra przyrody i całego świata. Pierwszą część uroczystości uświetniły również występy uczniów naszej szkoły. Julia Wolny, uczennica klasy 3gB, wprowadziła nas swoim śpiewem w chwilę zadumy, a uczniowie klasy Ip wraz z wychowawczynią Panią Marzeną Ercolani uwidocznili w przygotowanym występie problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy Afryki. 

Zapraszamy na następujące zajęcia:
1. Gramatyka i ortografia na wesoło - utrwalenie zasad gramatycznych i ortograficznych - prowadzący: Sylwia Dąbrowska, sala 107.
2. Albert Einstein, Maria Curie-Skłodowska - spotkania z nauką - prowadzący: Witold Lemke, sala 205.
 
Zajęcia będą prowadzone od godziny 9.00 do godziny 12.00.
 
Zapraszamy!