W dniu 18 czerwca 2018 r. w Filharmonii Koszalińskiej odbyła się gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia w nauce.

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Olimpia Werkun otrzymała nagrodę II stopnia, a Magdalena Stalka nagrodę III stopnia.

Listy Gratulacyjne otrzymali również nauczyciele przygotowujący uczennice do olimpiad i konkursów pani Aleksandra Królikiewicz oraz pan Arkadiusz Gryk.

Gratulujemy uczennicom oraz ich nauczycielom.

Z radością informujemy, że zakończył się konkurs „Selfie z Lemem”. Spośród wielu ciekawych propozycji jury w składzie Anna Kasperowicz, Natalia Konieczna wybrało 3 najlepsze prace.

I miejsce w konkursie zajął uczeń klasy II gc – Dominik Ślusarz,

II miejsce zajęły uczennice klasy III gb: Gabriela Budzich i Marta Gulczyńska,

Wyróżnienie otrzymała Edyta Michalak z klasy I p.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Nagrody zostaną wręczone w czasie zakończenia roku.

Dziękujemy za zainteresowanie konkursem.

Organizatorki: Ewa Grabowska, Natalia Suszek

15 czerwca 2018 r. w szkolnej auli odbyły się warsztaty profilaktyczno-artystyczne promujące zdrowy, wolny od używek tryb życia. Wzięło w nich udział 20 osób z różnych klas naszej szkoły. Prowadzące - Marzena Ercolani i Marta Strzelecka postawiły na tzw. profilaktykę pozytywną, czyli budowanie postaw asertywnych oraz kształcenie umiejętności adekwatnego rozpoznawania i nazywania własnych uczuć i potrzeb  czy też ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z tzw. trudnymi emocjami jak złość. poczucie odrzucenia. Warsztaty miały także na celu zaspokojenie potrzeby twórczości i odkrycie artystycznych pasji, co może ułatwić satysfakcjonujące spędzanie czasu bez używek. 

Projekt mógł być zrealizowany dzięki dotacji z Funduszu Przeciw Uzależnieniom. Został podczas nich użyty nowo zakupiony sprzęt nagłaśniający oraz reflektory. Stworzyło to intymny, szczególny nastrój adekwatny do mówienia o swoich słabościach i problemach.

Fotografie Katarzyna Cyberna 

7 czerwca odbył się w auli naszej szkoły Turniej klas pierwszych LO "Zdrowa żywność i Żywienie". Trzyosobowe reprezentacji każdej z klas. Uczniowie musieli pokonać trzy etapy konkursu:
1. test wiedzy o zdrowej żywności i prawidłowym żywieniu,
2. część praktyczna wykrycie składników pokarmowe przy użyciu odpowiednich odczynników chemicznych,
3. ułożenie hasła promującego zdrową żywność.
Przewagą niewielu punktów wyłonieni zostali zwycięzcy. 
Wszystkim gratulujemy.

MATURA 2017 - zdawalność 98% (kraj 78,5%)

j. polski - 66% (kraj 56%), 

j. angielski - 81% (kraj 71%), 

j. niemiecki - 76% (kraj 65%), 

matematyka - 58% (kraj 54%), 

WOS - 47% (kraj 26%), 

geografia - 44% (kraj 31%)