Karta pobytu

Karta pobytu Kołobrzeg

W teraźniejszym etapie karta pobytu czasowego więc tak zwane pozwolenie na pobyt czasowy stanowi pewnym z najbardziej modnych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla pracowników z zagranicy, wykonywanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego stanowi szczególnie wiele, jednakże najczęstszym motywem jest podjęcie pracy, co czyni większość składanych […]

Czytaj więcej