Wskaźnik OEE z faktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z problemu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mierzenie efektywności wykorzystania maszyn stanowi w naszych realiach standardem? W jaki system zdaje się do tej idei w naszych fabrykach?

O ile z potrzeb mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę jeszcze popularniejsza wartość zarządzających produkcją, o tyle ciężko jest ustalić funkcjonowania w bieżącym kierunku mianem standardu. Z możliwości wielkiego doświadczenia wdrożeniowego swej firmy mogę zobaczyć, że mamy raczej do robienia ze standardami wewnętrznymi, charakterystycznymi dla wszystkiej z nazw, niż realnym, ustandaryzowanym podejściem w klasie kraju. W dowolnej ze współpracujących z nami firm pracownicy są w kształcie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich między dwoma niepowiązanymi biurami jest delikatne, ze względu na używanie z naturalnych algorytmów liczenia OEE. Proponuje toż na istnienie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w działaniach na sytuację poprawy efektywności prac przy jednoczesnej ignorancji (świadomej lub nie) w obszarze metodologii połączonej z ważnym jego rozliczaniem. Istnieje ciągle sporo do sprawienia w bieżącym kierunku, i drinkiem z wyników wsparcia firmy DSR jest dopiero trafianie do stosowania odpowiednich europejskich i światowych norm takich jak ISO 22400.

Co daje nam informacja płynąca ze wskaźników OEE z problemu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to główny wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w teraźniejszych czasach stanowi on zupełnie skojarzony z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu wskaźnikowi możemy robić działania doskonalące produkcję, łącząc się na placach o najniższym wskaźniku. Poważnym problemem, działającym na informację idącą z grze OEE, jest możliwość polegania tego wskaźnika. Powszechnie wzięty w Polsce, uproszczony metoda jego wierzenia, liczący na liczeniu stosunku czasu prac dobrych jakościowo produktów do dostępnego czasu pracy maszyny zezwala na określenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada ale na fundamentalne pytanie: co jest źródłem odchyleń a na czym należy się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii zezwala na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z innego poziomu zarządczego może wyglądać bardzo różnie. Z problemu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, jakiemu dano do wykonania konkretną partię artykułu a wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w ziemiach 100%. Ponieważ jednak maszyna ma szansa pracy w stylu ciągłym zaś nie była pogrążona w różnej części doby jej wskaźnik dla planującego produkcję ma tylko 33% (w uproszczeniu). Tak to zagregowane znane z prac połączone z narzędziami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) zezwalają na zastosowanie holistycznego dołączenia do wdrażania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej występują rezerwy do osiągania wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest zależna od trzech innych role i wtedy obecnie w ich nazwy należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
A – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Ważnym ze wskaźników jest dostępność maszyn. Liczba ta znaczy czas, w którym potrafimy maszynę wykorzystać. Podawana jest jak stosunek planowanego czasu sztuce i rzeczywistości. Dostępność obniżana jest poprzez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w sezonie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, nadzieja na temat, różnica między zaplanowanym czasem przezbrojenia a ważną jego produkcją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Rzeczywisty czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Planowany czas pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność rozumiana jak wykorzystanie maszyny. Stanowi wówczas po prostu stosunek czasu, w którym maszyna była odpowiedzialna do momentu, w którym tak pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – miany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Rzeczywisty czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest forma wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych dobrych z prawami jakościowymi do pełnych wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do budowania wskaźnika OEE należy podjąć od wyznaczenia tych trzech cen oraz wnikliwej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać od miejsca, które w określonym biurze ma najszerszy pomysł na zmianę wskaźnika. Rezerw, które można skorzystać aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w grup produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i wielkość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii organizacji a przyszłych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności kiedy również wykorzystania zależna istnieje od stosunku zaplanowanego czasu do momentu rzeczywistego). Należy zwrócić opinię na fakt, że błędne planowanie, oraz ma szacunek na skala wskaźnika OEE

W jaki system trendy powiązane z Przemysłem 4.0 i IoT działają na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie idzie wątpliwości, że powszechne stosowanie technologii informatycznych w sektorze, będące u podstaw Przemysłu 4.0, zaś w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność wyznaczania tego wskaźnika. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej zawodnego „elementu” każdego systemu wytwórczego i informatycznego – jest samo w sobie odpowiednią poprawę sytuacje w toku tworzenia wskaźnika OEE. Kontaktowanie się maszyn eliminuje błędy, zezwala na kontrolowanie i robienie działań w momencie rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z sposobami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) oraz wykorzystaniem obszaru Big Data do pisania zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z zachowaniem odpowiednich maszyn. To sprawa najbliższej przyszłości oraz instytucja DSR pracuje nad tym aktywnie w projekcie Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments